spatiebalk

Wettelijke rentevoet

Wettelijke rentevoet

Vorige rentevoeten

Wettelijke rentevoet in de handelstransacties

Vorige rentevoeten

Deze nota biedt geen alomvattend overzicht van alle mogelijke juridische oplossingen, maar wil enkel een toelichting bieden bij de recente evolutie in de wetgeving en/of rechtspraak die mogelijks voor uw dagelijkse praktijk nuttig kan zijn. Vanuit kantoor nemen wij de vrijheid u deze informatie kostenloos toe te sturen in het kader van de algemene kantoorwerking zonder dat dit kan gelden als eigenlijk juridisch dossieradvies.